Isikuandmete kasutamine

Villema hobutalu (Log Horse OÜ) on määranud isikuandmete seaduspärase kasutamise eest vastutavaks Kristjan Korsteni, kelle telefoninumber on +372 5787 8389 ja kellele saab kirjutada, kasutades e-posti aadressi kirjakast@villema.ee.

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Milliseid isikuandmeid me töötleme?

  • Nimesid, telefoninumbreid ja e-posti aadresse,
  • Tarneaadresse,
  • Pangakonto numbreid,
  • Kaupade ja teenuste hindu ning maksetega seotud andmeid (ostuajalugu),
  • Klienditeenindusest pärit infot.

Miks on vaja isikuandmeid töödelda?

Üldiselt öelduna on isikuandmeid vaja klientide tellimuste täitmiseks. Täpsemalt öeldes:

  • Ostuinfot (nagu ostu kuupäev, kaubad, kogused ja kliendi kontaktinfo) on vaja tellimuste täitmiseks.
  • Pangakonto numbreid on vaja juhuks, kui kliendile tuleb mingil põhjusel e-poest teha tagasimakse.
  • Isiklikku kontaktinfot nagu e-posti aadressid ja telefoninumbrid on vaja tavalise nõustamise ja klienditeeninduse teostamiseks.
  • IP-aadresse ja teisi veebi identifikaatoreid kasutatakse ostukäitumise analüüsideks ja statistikaks.

Isikuandmete saajad

Isikuandmeid kasutavad Villema hobutalu pererahvas, selleks et täita klientide tellimusi, hallata ostuajalugu ja lahendada igasuguseid probleeme, kui need tekivad.

Juhul, kui klient teeb ostu kasutades pangalinki, tuleb meil kliendi isikuandmeid edastada ka oma pangalinkide teenusepakkujale, kelleks on Leedu firma Paysera LT UAB.

Nimed, telefoninumbrid ja e-posti aadressid tuleb meil edastada kliendi poolt valitud kohaletoomise teenust pakkuvale ettevõttele. Kui klient soovib kohaletoomist kulleriga, tuleb meil teenusepakkujale edastada ka kliendi füüsiline aadress.

Turvalisus ja juurdepääs isikuandmetele

Kogu meie info on hoitud serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil. Lubame infot edastada ainult sellistesse riikidesse, mille üldine andmekaitset puudutav tase on Euroopa Komisjoni poolt heaks kiidetud.

Isikuandmetele saavad ligipääsu selle e-poe töötajad, selleks et lahendada tehnilisi probleeme ja pakkuda tavalist klienditeenindust.

Villema hobutalu kasutab kõiki asjakohaseid organisatoorseid ja IT-turvalisusega seotud lahendusi, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või seadusvastase juurdepääsu, kadumise, hävitamise või muutmise eest.

Isikuandmete muutmine

Isikuandmetele saavad muutmise eesmärgil juurdepääsu e-poe registreeritud kliendid, kui registreerimise võimalus on e-poes aktiveeritud. Kui ost on tehtud ilma kliendikontot kasutamata, saab isikuandmeid muuta klienditeeninduse (Tel: 5787 8389, e-post: kirjakast@villema.ee) abil.

Nõusoleku tagasivõtmine

Seal, kus kliendi isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul, on tal õigus see nõusolek ka tagasi võtta. Seda saab teha klienditeeninduse e-posti aadressile kirjutades, mis on kirjakast@villema.ee.

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmed kustutatakse siis, kui klient sulgeb oma kliendikonto e-poes, v.a. juhul, kui isikuandmete säilitamine on vajalik raamatupidamiskohustuse täitmiseks või kliendi kaebuse lahendamiseks. Ilma kliendikontota tehtud ostudega seotud isikuandmeid säilitatakse aga 3 kuud ja seejärel need kustutatakse.

Juhul, kui Villema hobutalu ja kliendi vahel tekib vaidlus, mis puudutab makset või mõnda muud asjaolu, säilitatakse vaidluse lahendamiseks vajalikke isikuandmeid nii kaua, kuni vaidlus saab lahendatud või kuni seadusest tuleneva kohustuseni need kustutada.

Isikuandmeid, mida on vaja raamatupidamiskohustuse täitmiseks, säilitatakse seadusest tulenevalt 7 aastat.

Isikuandmete kustutamine

Kui klient tahab, et tema isikuandmed kustutatakse, tuleb tal sellest kirjutada e-poe klienditeeninduse e-posti aadressile, mis on kirjakast@villema.ee. Sellisele sooviavaldusele vastab e-pood hiljemalt 1 nädala möödudes ja kustutab kliendi isikuandmed seejärel hiljemalt 2 nädala jooksul.

Isikuandmete edastamine

Palve edastada isikuandmeid tuleb saata e-poe klienditeenindusele e-postiga, aadressile kirjakast@barefoot-baltics.ee, ja e-pood vastab sellele 1 nädala jooksul. Klienditeeninduse töötaja teeb alati esmalt kindlaks, kas isikuandmete palujal on nende saamiseks seadustest tulenev õigus või mitte, ning otsustab vastavalt, kas edastada isikuandmeid või mitte.

Turunduslikud sõnumid

E-posti aadresse ja telefoninumbreid tohib turunduslike sõnumite saatmiseks kasutada ainult juhul, kui klient on andnud selleks eraldi nõusoleku. Kui klient tahab hiljem selle nõusoleku tagasi võtta, peab ta vajutama saajate nimekirjast eemaldamise nupule, mis on turundussõnumiga kaasas, või kirjutama sellest e-poe klienditeenindusele, e-posti aadressile kirjakast@villema.ee.

Selles ulatuses, kus isikuandmeid kasutatakse kliendi turunduslikuks profileerimiseks, on kliendil igal ajal õigus keelduda tema isikuandmete kasutamisest. Sellisel juhul peaks klient oma keeldumisest kirjutama e-poe klienditeeninduse e-posti aadressile.

Vaidluste lahendamine

Kui kliendil tekib Villema hobutaluga (Log Horse OÜ-ga) isikuandmete käsitsemisega seoses lahkarvamus, tuleks tal sellest teatada e-poe klienditeenindusele, helistades telefoninumbril +372 5787 8389 (Kristjan Korsten) või kirjutades e-posti aadressile kirjakast@villema.ee. Meie e-poes kasutatavate isikuandmete seaduspärast kasutamist valvab Eesti Andmekaitse Inspektsioon, kellega saab ühendust, kirjutades e-posti aadressile info@aki.ee. Villema hobutalu allub kõiges Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.